top of page

Trainee/Lærling

IT Relasjon AS er en totalleverandør av IT drift og IT sikkerhet til næringslivet i regionen. 
Vår jobb er å være kundens betrodde IT Partner: Sørge for at våre kunder har full drift og får utnyttet det potensialet som ligger i nåværende og framtidig teknologi. 


Vi er Microsoft- og Lenovo-partner og leverer skyløsninger innenfor hele Microsofts tjenestespekter, inklusive utstyr, tjenester, lokalt nettverk, infrastruktur, sikkerhetsprodukter og overvåking.
Vi har som mål å være en av de ledende og mest betrodde IT-leverandørene i regionen og søker derfor nå etter dyktige IT Konsulenter som skal bidra til ytterligere vekst og fungere som IT ledere/CIO for våre kunder.

Stillingsbeskrivelse

Rollebeskrivelse
 

IT Relasjon AS er en godkjent opplæringsbedrift innenfor IKT servicefaget. Som trainee/lærling i IT Relasjon AS blir din jobb å ivareta våre kunders ordinære drift på en sikker og god måte, under opplæring. Vi skal sammen sørge for at våre kunder kan få utført sin egen jobb, uten å gå på kompromiss med funksjonalitet eller sikkerhet.


Den vi søker etter må ha en genuin interesse av å ha fornøyde kunder igjennom å levere IT-tjenester og sørge for at våre kunders behov er ivaretatt. Du må også en genuin interesse for IT og ha vist at du har IT kompetanse igjennom utdanningen din eller hobby.


En stilling hos oss kan til tider være hektisk, men en hverdag med stor variasjon og stort ansvar. Du vil etterhvert ha en selvstendig rolle og må klare å arbeide uavhengig, men du må kunne jobbe tett sammen med kolleger for å få finne gunstige løsninger. Du må trives i en hverdag hvor du har flere leveranser samtidig og hvor du må mestre både den tekniske leveransen og også den muntlige og skriftlige dialogen med kundens ansatte og ledere. Du må ha evne til å skrive rapporter til firmaets ansattes og ledelse, feilfritt og både på engelsk og norsk.

Søknadsfrist: Snarest mulig.


Arbeidssted: Forus, Stavanger

For videre informasjon:

Kontakt Morten Lillesand

morten@itrelasjon.no

Tlf. 97 70 90 70

Arbeidsoppgaver

IT Koordinering
 

 • Du må kunne sette deg inn i den enkeltes brukers hverdag og individuelle behov

 • Du må kunne sette deg inn i den enkeltes bedrifts operasjon og hvilke IT-behov den enkelte bedrift har
 • Du må kunne forstå, formidle og levere en plan for hvilke tiltak som er nødvendige å få utført

 • Du må kunne dokumentere, rapportere og følge opp dokumentasjonskrav
   

IT Support & Utstyrsleveranser

 • Sette opp og klargjør PCer og, programvare og andre datasystemer etter behov

 • Anbefale, bestille og levere IT-utstyr i henhold til kundenes behov, sammen med opplæringsansvarlig og øvrig personell

 • Bestille, rådgi og kartlegge behov IT utstyr etter kundens behov, sammen med opplæringsansvarlig og øvrig personell

 • Feilsøke på nettverk, Windows/mac-maskiner og periferiutstyr i henhold til sjekklister

 • Gi bruker og funksjonsstøtte til kunde via telefon, epost eller og fjernstyring

IT Sikkerhet

 • Ha åpne øyner og ører og være mottakelig for ny informasjon

 • Være oppdatert på sikkerhetstrender som pågår

 • Kjenne til eller ha hørt om malware, phising, hacking, intrusion prevention, cryptoware og andre trusler

 • Kjenne til hvordan brannmurer, switcher, wifi-antenner fungerer

 • Forstå viktigheten av dokumentasjon og IT-sikkerhet

Kvalifikasjoner
 

 • Påbegynt fagbrev eller sterk interesse for IT, men ønske om å fullføre fagbrev

 • IT som hobby eller sterk interesse

 • Kjenne til Microsofts produkter. Ha kunnskap innen Office365-porteføljen er en fordel

 • Kjennskap til scripting/powershell/azure/programmering er en fordel

 • Erfaring med virtualisering som VMWare, Veeam og Hyper-V er en fordel

 • Nettverksforståelse er en fordel, deriblant Tcp-IP, Routing, brannmurer og aksesspunkt

 • Forståelse for funksjon av brannmurer, switcher, aksesspunkt

 • Gode skriftlige og muntlige språkferdigheter inne norsk og engelsk er nødvendig ettersom du skal dokumentere og kommunisere

 • Profesjonell tilnærming til kunder, ledelse og ansatte er nødvendig

 • Det er nødvendig at du kan sette deg inn i den enkeltes bedrifts operasjon og hvilke IT-behov den enkelte bedrift har

 • Du skal etterhvert kunne forstå den enkeltes brukers hverdag og individuelle behov

 • Du skal etterhvert kunne foreslå, utvikle og levere en plan for hvilke tiltak som er nødvendige å få utført

 • Kunne dokumentere, rapportere og ivareta dokumentasjonskrav på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Positiv og løsningsorientert

 • Kommunikativt sterk, både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

 • Strukturert og ryddig

 • Tillitsvekkende, skaper trygghet

 • Evner til å bevare roen under høy arbeidsbelastning

 • Rask. Kunne jobbe hurtig men konsentrert ved behov

 • Evner å jobbe selvstendig men også å konferere med kolleger om løsninger

 • Tilpasningsdyktig, samarbeidsvillig og fleksibel

 • Interesse for å bygge relasjoner med eksisterende og nye kunder

Vi tilbyr

 • En traineestilling blant mange firmaer hvor du vil få høy opplæringsgrad

 • En traineestilling hvor hver dag er annerledes med stor variasjon

 • Kontakt med mange forskjellige bedrifter og sektorer i løpet av en dag

 • Ekstremt høy kompetansehevingspotensiale innenfor et stort spekter. Mulighet for opplæring via nettportaler

 • For lærlinger følger vi standard kompensasjonsplan. For traineer vurderes den enkeltes kompetanse og erfaring.

 • Frihet under ansvar

bottom of page