top of page

Forretningsvilkår

1. Parter
IT Relasjon AS og datterselskaper (samlebetegnelse leverandøren) skal levere:

IKT-tjenester, IKT-sikkerhetstjenester (samlebetegnelse tjenester),
IKT-produkter og relaterte produkter (samlebetegnelse produkter)
til kunden (herved nevnt som kunde/kunden).
Leverandøren benytter gjerne tredjeparter som underleverandører (herved benevnt som tredjeparter). 

2. Åpningstider
Leverandøren har standard åpningstid fra kl. 08:00-16:00 alle hverdager. Avtaler som gjelder standard åpningstid inkluderer disse tidene, utenom helligdager. 

3. Oppdragsutførelse utenom fast avtale
Kunden tar kontakt med leverandøren via epost, telefon, sms eller personlig oppmøte og gir beskjed om ønsket oppdrag som skal utføres. Ved tvil om et oppdrag har blitt gitt så kan leverandøren be om skriftlig bekreftelse før arbeidet igangsettes.

Oppdrag utføres ved medgått tid avrundet til nærmeste 20 minutter. Medgått tid inkluderer all tid som blir brukt på kundens henvendelse, som undersøkelser, testing, implementasjon, reisetid og tid for å finne løsninger og produkter. 

4. Fakturering
Fakturering skjer månedlig ved minimum 14 dagers forfall. Ved betaling uten kid vil det oppstå purringer med medfølgende purregebyr.

5. Oppsigelse
Oppsigelse kan skje fra begge sider ved skriftlig varsel. Ved fakturering av løpende produkter må oppsigelse skje minst en uke før faktureringen skjer. 

6. Garanti på utstyr
Det meste utstyr har som oftest 12 måneder garanti, men variasjoner vil forekomme. Vi forholder oss kun
 til garantier på produkter som er kjøpt som bedrift og ikke som privatpersoner, siden dette utstyret har andre leverandører og garantiordninger. 

Arbeid i forbindelse med garantier faktureres som normale timer, ettersom garantier dekker kun utstyr og ikke assistanse i denne forbindelse.

 

bottom of page